header3


ZONDAG 22 april 2018 14:00 uur
Competitiewedstrijd:    Angerlo Vooruit 1 - Basteom 1
Locatie: Sportpark Mariëndaal, Mariëndaalseweg 15a, 6986 AC ANGERLO

Angerlo Vooruit 1

  -

logo2

         logo2

Op donderdagavond 12 oktober 2017 wordt de algemene ledenvergadering (ALV) gehouden in de kantine van SV Basteom op  sportpark Het Hooge Wessel. In de ALV komen ondermeer aan de orde het jaarverslag, het jaarplan en de financiële zaken van SV Basteom. Nu de omvorming van de accommodatie gereed is, is het van belang als SV Basteom om te blijven vooruitkijken.

Dat doen we aan de hand van een aantal speerpunten, onderwerpen waaraan de komende periode het meeste belang wordt gehecht.


AGENDA

Algemene ledenvergadering (ALV) SV Basteom
donderdag 12 oktober 2017, aanvang 21.30 uur
locatie: kantine SV Basteom sportpark "Het Hooge Wessel" te Steenderen

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling notulen Algemene ledenvergadering (ALV) d.d. 13 oktober 2016 en bijzondere ALV d.d. 3 september 2017
4. Jaarverslag / jaarplan SV Basteom
5. Financiële zaken: financieel jaarverslag, verslag van de kascommissie, vaststelling contributies en begroting
6. (Her)benoeming bestuursleden:
    aftredend en herkiesbaar: Fred Monshouwer
7. Vooruitkijken / speerpunten
8. Rondvraag
9. Sluiting


Downloads:
pdf small Uitnodiging en agenda ALV donderdag 12 oktober 2017
pdf small Notulen ALV d.d. 13 oktober 2016
pdf small Notulen bijzondere ALV d.d. 3 september 2017

     
 Logo-Q-Teamwear webshop  SV Basteom
    WEBSHOP
officiële clubartikelen tegen
     aantrekkelijke prijzen
 
 Hoofdsponsoren van SV Basteom:   
 svBasteom-ARW-button-bluesvBasteom Big Bread button bluesvBasteom Regiobank2 button blue 


Basteom bouwploeg
en buitenploeg bedankt.. OEH!!
170903 bouw buitenploeg1

klik op afbeelding voor poster