header3

logo ERELEDEN

Henk Onstenk
Rein Linnenbank
Hein Rutten
LEDEN VAN VERDIENSTE

Theo Tigheloven 
Gerrit Spiegelenberg
Herbert Riethorst
Theo Wolbrink
Bennie Wolbrink
Theo Giesen
Geert Wichman
Jan Sterkeboer
Henk Harmsen
Harold Achterkamp
George van AalstHenk Berendsen
Melissa Schooltink-Hubers
Evert Jansen
Hans Joling
Henk Offenberg
Marcel Tankink
Jeroen Beuseker
Manfred Besselink


Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid, die zich op een bijzondere wijze voor SV Basteom (en/of haar voorgangers vv Baakse Boys en SV Steenderen) verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is het toekennen van het erelidmaatschap danwel het benoemen tot lid van verdienste.
Conform artikel 4 lid 4 van de statuten van SV Basteom kan - op voorstel van het bestuur - de algemene ledenvergadering een lid wegens bijzondere verdienste voor de vereniging het predikaat erelid of lid van verdienste verlenen.

Een voordracht wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur en kan door elk lid van de vereniging worden gedaan. Bij het beoordelen van de aanvraag voor toekenning van het erelidmaatschap of benoeming tot lid van verdienste spelen ondermeer een rol :
1) tijdsduur waarin het lid de activiteiten heeft uitgevoerd;
2) de intensiteit waarmee deze zijn uitgevoerd;
3) het belang van de activiteiten voor de vereniging;
4) de mate van verantwoordelijkheid die het lid tijdens deze activiteiten had.

Bijzondere prestaties worden al geleverd door alle bestuurs- en commissieleden. De bijzondere verdiensten van ereleden en leden van verdienste dienen substantieel boven die prestaties uit te stijgen.

       *) klik om te openen

 

    Hoofdsponsoren SV Basteom:
  svBasteom-ARW-button-blue svBasteom Big Bread button blue svBasteom Regiobank2 button blue  
 
     Stersponsoren SV Basteom:
  svBasteom-Donderwinkel-button-blue svBasteom-Gotink-button-blue svBasteom-Tolbrug-button-blue  
  svBasteom-De Covik-button-blue svBasteom-Arci-button-blue svBasteom Autobedrijf Melgers button blue 3  
  svBasteom BMI button blue svBasteom Romatec button blue 1