header3

Taakomschrijving Bestuur SV Basteom (beknopt):
- het bestuur is eindverantwoordelijk voor de vereniging en houdt zich bezig met de aansturing van processen,
  beleidstechnische en algemeen bestuurlijke zaken
- het bestuur treedt op als dagelijks bestuur met vastgestelde taken en bevoegdheden:
* voorzitter: leiding vereniging, voorzitter Algemene Ledenvergadering (ALV), externe contacten
* penningmeester: beheer van vereniging financiën en financiële verslaglegging
* secretaris: verslaglegging vereniging, secretariaat, ledenadministratie, verenigingsarchief
* vicevoorzitter: plaatsvervangend voorzitter, ondersteuning beleidsdomeinen Voetbal en Communicatie
* bestuurslid facilitair: inrichting en onderhoudsplanning sportaccommodaties en kantine

       * klik voor taakomschrijving

fred monshouwer Fred Monshouwer voorzitter email-icon voorzitter@svbasteom.nl

       
michel vd berg  Michel van den Berg penningmeester  email-icon penningmeester@svbasteom.nl

       
annet harenberg Annet Harenberg  secretaris  email-icon secretaris@svbasteom.nl 

       
geert wagenvoort Geert Wagenvoort vicevoorzitter 

email-icon vicevoorzitter@svbasteom.nl

       
bart vd geest Bart van der Geest bestuurslid facilitair email-icon facilitair@svbasteom.nl 
       

 

    Hoofdsponsoren SV Basteom:
  svBasteom-ARW-button-blue svBasteom Big Bread button blue svBasteom Regiobank2 button blue  
 
     Stersponsoren SV Basteom:
  svBasteom-Donderwinkel-button-blue svBasteom-Gotink-button-blue svBasteom-Tolbrug-button-blue  
  svBasteom-De Covik-button-blue svBasteom-Arci-button-blue svBasteom Autobedrijf Melgers button blue 3  
  svBasteom BMI button blue svBasteom Romatec button blue 1