header3

Voorwaarden sponsoring accommodatie (reclamebord)

1. SV Basteom plaatst één of meerdere reclameborden van de sponsor langs het hoofdveld.

2. Als de sponsor méér dan één reclamebord wenst te plaatsen, dan ontvangt de sponsor 25% korting op de sponsorbijdrage voor het extra reclamebord/de extra reclameborden.

3. De looptijd voor de sponsoring van een reclamebord is telkens 1 jaar, ingaande op 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni in het volgende jaar.

4. De sponsoring van een reclamebord wordt na 1 juli van enig jaar telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 1 jaar, tenzij de sponsor dan wel SV Basteom twee maanden vóór 1 juli van enig jaar schriftelijk heeft aangegeven de sponsoring van het reclamebord te willen beëindigen.

5. Als de sponsor de sponsorbijdrage binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, dan blijft het reclamebord gegarandeerd het hele voetbalseizoen hangen; als de sponsor niet (tijdig) betaalt, dan heeft SV Basteom het recht om het reclamebord te verwijderen.

6. De afmetingen van het reclamebord zijn: 305 cm x 65 cm, tenzij in onderling overleg een afwijkende afmeting is overeengekomen.

7. Het reclamebord blijft eigendom van de sponsor.

8. SV Basteom zorgt voor het schoonmaken en het klein onderhoud van het reclamebord.

9. De sponsor heeft het recht om het reclamebord op te halen om het tijdelijk elders te gebruiken; eventuele schade die ontstaat tijdens het vervoer of tijdens de periode van gebruik buiten de accommodatie van SV Basteom, is voor rekening van de sponsor.

10. Voor nieuwe reclameborden geldt: de sponsor geeft opdracht voor het leveren, beletteren en plaatsen van het reclamebord. De kosten hiervan zijn voor rekening van de sponsor; de sponsor ontvangt rechtstreeks een factuur van de leverancier.